بیش از 30 مقاله دیگر در صف انتشار قرار دارند.
پارادایم‌های حاکم بر نظریات اعجاز قرآن تا قرن پنجم هجری
پارادایم‌های حاکم بر نظریات اعجاز قرآن تا قرن پنجم هجری

مهدی گل بخش منشادی؛ غلامحسین اعرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

https://doi.org/10.30512/kq.2021.16770.3106

چکیده
  هر نظریه‌پردازی علمی بدون شک متأثر از مسائل محیطی و پیرامونی علم یا همان پارادایم‌ها است. اگر بخواهیم به مسائل اعجاز قرآن و ریشه‌شناسی نظریات مربوط به آن ژرف‌تر بنگریم می‌توانیم از حوزه‌های بین‌رشته‌ای ...  بیشتر
تطور تفسیری واژه «قرب» با تاکید بر آیه 186 سوره بقره
تطور تفسیری واژه «قرب» با تاکید بر آیه 186 سوره بقره

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ زینب السادات حسینی؛ حبیب الله حلیمی جلودار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

https://doi.org/10.30512/kq.2021.16532.3065

چکیده
  انتساب رابطه قرب خداوند و انسان در قرآن، در دیدگاه غالب مفسران با تنزیه پروردگار از تجسیم و تشبیه همراه شده‌است. قرب در دو کاربرد حسی و غیر حسی در قرآن مطرح گشته‌است. این واژه در کاربردهای حسی و فراتجربی ...  بیشتر
معناشناسی تاریخی واژه «مَهر»: کاوشی در دلایل حذف «مَهر» از نظام واژگانی قرآن کریم
معناشناسی تاریخی واژه «مَهر»: کاوشی در دلایل حذف «مَهر» از نظام واژگانی قرآن کریم

سید محمود طیب حسینی؛ علی محمد حکیمیان؛ محمدحسین شیرزاد؛ محمدحسن شیرزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

https://doi.org/10.30512/kq.2021.16459.3054

چکیده
  مهریه از جمله انگاره‏ هایی در قرآن کریم است که به دلیل ارتباط با حوزه ‏های مختلفِ فقهی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی همواره مورد توجه عالمان تفسیر قرار داشته و بحث‏های بسیاری در پیرامون آن ...  بیشتر
الگوی مطلوب مدیریت احساس ترس مذموم از دیدگاه قرآن
الگوی مطلوب مدیریت احساس ترس مذموم از دیدگاه قرآن

مرضیه حسنی کبوترخانی؛ حمیدرضا حاجی بابایی؛ حسین هاشم نژاد؛ جعفر گل محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1401

https://doi.org/10.30512/kq.2022.17338.3216

چکیده
  ترس یکی از مهمترین حالات و کیفیت‌های روح و روان بشر است که از طرفی موجب صیانت از نفس و بقای انسان می شود و از طرف دیگر ترس و صفت آن جبون یک موضوع اخلاقی است؛ لذا قسمی از آن می تواند ممدوح و قسمی دیگر می‌تواند ...  بیشتر
دوگانه «اُمّیّت» و «مدنیّت» در قرآن؛ بازخوانی مفهوم تمدن اسلامی
دوگانه «اُمّیّت» و «مدنیّت» در قرآن؛ بازخوانی مفهوم تمدن اسلامی

ابوالفضل خوش منش؛ مرضیه پوران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1401

https://doi.org/10.30512/kq.2021.15513.2922

چکیده
  قرآن کریم برای موضوعات مختلف از جمله «تمدن» زبان و بیان خود را دارد. برای تبیین تمدن از نگاه قرآن می‌توان از دو مفهوم «اُمّیّت» و «مدنیّت» که برگرفته از نظام اصطلاح و اشتقاق قرآن هستند ...  بیشتر
مؤلفه‌های معنایی واژه "سعی" در قرآن کریم
مؤلفه‌های معنایی واژه "سعی" در قرآن کریم

زهرا گلدانی؛ علی احمد ناصح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1401

https://doi.org/10.30512/kq.2021.16175.3015

چکیده
  چکیده: از دیدگاه قرآن کریم، سعی انسان نزد خداوند، از ارزش خاصی برخوردار است. با این وجود پژوهشگران کمتر به این واژه پرداخته اند. جستار پیش رو با هدف واکاوی مولفه‌ها وشبکه معنایی واژه «سعی» در قرآن، ...  بیشتر
واکاوی مفهوم و مؤلفه‌های دینداری موقعیتی در قرآن کریم
واکاوی مفهوم و مؤلفه‌های دینداری موقعیتی در قرآن کریم

صدیقه کرمی؛ سهراب مروتی؛ مهدی اکبرنژاد؛ بهروز سپیدنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

https://doi.org/10.30512/kq.2021.17108.3174

چکیده
  دین هنگامی که از صورت الهی به صورت انسانی جلوه‌گر می‌شود متلوّن و متنوّع می‌شود و در قالب‌های جدیدی به نام سنخ‌های دینداری ظهور و بروز می‌یابد. این مقاله بر آن است تا با بهره گیری از روش تحلیل محتوای ...  بیشتر
بازخوانی منطقی مواجهه قرآن با شبهات
بازخوانی منطقی مواجهه قرآن با شبهات

فرانک بهمنی؛ سعید بهمنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

https://doi.org/10.30512/kq.2022.17159.3184

چکیده
  شبهه‌‌ی انحصار محتوای قرآن، در داستان‌ و انحصار روش آن در تمثیل، از جمله شبهاتی است که عدم تحلیل و پاسخگویی به آن بر نوع ارتباط انسان با قرآن و تعیین کارکردهای معرفتی آن، تاثیرگذار است . شبهه‌گران معتقدند ...  بیشتر
تحلیل داستان گاو بنی اسرائیل در سوره بقره بر اساس عنصر پیرنگ
تحلیل داستان گاو بنی اسرائیل در سوره بقره بر اساس عنصر پیرنگ

محمد دهقان چناری؛ محمدرضا ستوده نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

https://doi.org/10.30512/kq.2022.16709.3096

چکیده
  قرآن کریم در جهت اهداف هدایتی و تربیتی خود از داستان و عناصر داستان استفاده کرده است. مطالعات جدید در حوزه نقد ادبی راه را برای تحلیل و واکاوی بهتر این داستان ها گشوده است. در طی ماجراهای داستان های قرآن، ...  بیشتر
فرا بشری بودن علم تفسیر، برداشتی دیگر از روایات نهی از تفسیر به رأی
فرا بشری بودن علم تفسیر، برداشتی دیگر از روایات نهی از تفسیر به رأی

محمدرضا سوادکوهی؛ حامد دژآباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

https://doi.org/10.30512/kq.2022.16941.3140

چکیده
  یکی از دلایلی که بر امکان یا عدم امکان فهم قرآن برای عموم مردم بدان استناد شده است، روایات نهی از تفسیر به رأی است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به دنبال بیان کاستی هایی است که در فرایند استناد به این ...  بیشتر
روش شناسی نقد تاریخی روایات اسباب نزول
روش شناسی نقد تاریخی روایات اسباب نزول

نجمه حیدری؛ محمد تقی دیاری بیدگلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

https://doi.org/10.30512/kq.2022.16734.3104

چکیده
  ارزیابی روایات سبب نزول نیازمند روش‌هایی متناسب با ویژگی های این دسته از روایات است. حدیث‌پژوهان از تاریخ معتبر به عنوان یکی از معیارهای نقد اسباب نزول یاد کرده اند با این حال بهره گیری از معیار تاریخ ...  بیشتر
امتیازات و آسیب های تفسیر علمی از دیدگاه آیت الله معرفت
امتیازات و آسیب های تفسیر علمی از دیدگاه آیت الله معرفت

ماجده امانی؛ حیدرعلی رستمی؛ حسین شریف عسگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

https://doi.org/10.30512/kq.2021.16911.3133

چکیده
  استاد معرفت به عنوان یکی از صاحب‌نظران در تفسیر علمی مطرح است. دیدگاه‌های ایشان در زمینه تفسیر علمی در آثارشان پراکنده است، از این‌رو آشنایی با دیدگاه‌های ایشان مشکل و زمانبر است؛ از این‌رو در این ...  بیشتر
کاربرد شناسی روایات تقیه با تمرکز بر تحلیل بافت موقعیتی
کاربرد شناسی روایات تقیه با تمرکز بر تحلیل بافت موقعیتی

مرضیه شم آبادی؛ بی بی زینب حسینی؛ علیه رضاداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1401

https://doi.org/10.30512/kq.2022.17538.3250

چکیده
  تقیه یکی از مهمترین موضوعات در تاریخ حدیث، فقه و کلام شیعه است که همواره مورد توجه عالمان بزرگ اسلامی قرار گرفته است. در تراث حدیثی شیعه روایات متعددی درباره تقیه و ضرورت آن به ویژه از امام صادق (ع) نقل ...  بیشتر
معیار پذیرش اخبار آحاد نزد شهیدثانی
معیار پذیرش اخبار آحاد نزد شهیدثانی

حامد مصطفوی فرد؛ حسن زرنوشه فراهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

https://doi.org/10.30512/kq.2021.16603.3076

چکیده
  شهیدثانی از جمله فقیهانی است که آراء او بسیار بر روی سیر تحولات تاریخ حدیث شیعه تاثیرگذار بوده است. اوج بالندگی علم درایه الحدیث در زمان وی و با نگارش کتابهای سه‌گانه ایشان است. او تنویع رباعی احادیث ...  بیشتر
اعتبارسنجی محتوایی خبر تطیّر‌‌ علی (ع) در هنگامه بیعت طلحه با ایشان
اعتبارسنجی محتوایی خبر تطیّر‌‌ علی (ع) در هنگامه بیعت طلحه با ایشان

البرز محقق گرفمی؛ سید علی دلبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

https://doi.org/10.30512/kq.2021.17006.3153

چکیده
  دریکی از منابع روایی امامیّه دوره میانی خبری یافت میشود که بر تطیّر‌‌ علی (ع) به طلحه در هنگامه بیعت ایشان دلالت دارد. برای اعتبارسنجی محتوای این خبر، موضوع محوری آن یعنی نحس‌انگاری افراد به معیارهای ...  بیشتر
روش اِبْن‌مَغازِلی در گزارش فضائل اهل بیت(ع) در کتاب المناقب
روش اِبْن‌مَغازِلی در گزارش فضائل اهل بیت(ع) در کتاب المناقب

حسن اصغرپور؛ رسول محمدجعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

https://doi.org/10.30512/kq.2021.16650.3083

چکیده
  از ابتدای قرن دوم تا فرجام قرن پنجم هجری، بیش از 250 کتاب یا رساله درباره فضائل اهل بیت(ع) نگاشته شد. یکی از مهم‌ترین آثار تألیف یافته در این حوزه المناقب اِبْن‌مَغازِلی(483هـ) است. ابوالحسن علی بن محمّد ...  بیشتر
بررسی و تحلیل سبک شناسی آوایی احادیث پیامبر (ص) درنهج الفصاحه با تکیه بر اصوات مجهور و مهموس
بررسی و تحلیل سبک شناسی آوایی احادیث پیامبر (ص) درنهج الفصاحه با تکیه بر اصوات مجهور و مهموس

علیرضا جمالی؛ زهرا خسروی ومکانی؛ محسن پیشوایی علوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

https://doi.org/10.30512/kq.2022.16877.3128

چکیده
  سبک‌ شناسی دانشی فراهنجاری در زبان است که نظام خاص اندیشه ‌های نویسنده یا گوینده و روش شخصی او را در بیان موضوع نشان می‌دهد. این دانش در دهه ‌های اخیر متفاوت از گذشته مورد توجه پژوهش‌ گران قرار گرفته ...  بیشتر