دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بیش از 30 مقاله دیگر در صف انتشار قرار دارند.
پارادایم‌های حاکم بر نظریات اعجاز قرآن تا قرن پنجم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.30512/kq.2021.16770.3106

مهدی گل بخش منشادی؛ غلامحسین اعرابی


الگوی مطلوب مدیریت احساس ترس مذموم از دیدگاه قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1401

10.30512/kq.2022.17338.3216

مرضیه حسنی کبوترخانی؛ حمیدرضا حاجی بابایی؛ حسین هاشم نژاد؛ جعفر گل محمدی