یادکرد حیوانات در نهج البلاغه؛ کارکرد حقیقی و تصویرآفرینی هنری
1. یادکرد حیوانات در نهج البلاغه؛ کارکرد حقیقی و تصویرآفرینی هنری

سیّد حسن فاتحی؛ مرتضی قائمی؛ بی‌بی راحیل سن سبلی

دوره 6، شماره 14 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 135-154

چکیده
  یادکرد از جانداران به‌ویژه حیوانات، از راه­های ایجاد حیات و حرکت در تصویرآفرینی هنری و ادبی است. از این طریق می­توان تصاویر را از رکود خارج کرد و اثربخشی و نفوذ آن را بیشتر نمود. بر همین اساس، یکی از ...  بیشتر
تصویرآفرینی شخصیّت‌ها در سورة یوسف
2. تصویرآفرینی شخصیّت‌ها در سورة یوسف

خلیل پروینی؛ مرتضی زارع برمی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 7-34

چکیده
  شخصیّت یکی از مباحث مهم در حوزة انسان شناسی است که در داستان‌نویسی اهمیّتی بسیار دارد. قرآن کریم به تصویرپردازی شخصیّت‌ها اهمیّت ویژه‌ای داده است. بیان قرآن در توصیف شخصیّت‌ها، هنری و ادبی است؛ از ...  بیشتر